Mgr. Ondřej Stupka
notář se sídlem v Třebíči

s úředními dny v Brně – Králově Poli

WE ALSO SPEAK ENGLISH
WIR SPRECHEN AUCH DEUTSCH
 

NOTÁŘSKÉ SLUŽBY

Obchodní společnosti a právnické osoby

Zakládání a změny obchodních společností a jiných právnických osob (družstva, SVJ, nadace)

Zástavní smlouvy a rejstřík zástav

Sepis zástavních smluv včetně zápisu do rejstříku zástav a vydávání opisů, výpisů a potvrzení

Notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti

Exekuční titul usnadňující vymáhání peněžitého i nepeněžitého dluhu

Dědické právo a závěti

Sepis dědických smluv, závětí a jiných pořízení pro případ smrti

Smlouvy o manželském majetkovém režimu

Zúžení či rozšíření SJM, režim oddělených jmění

Převody majetku a jiné smlouvy

Sepis kupních, darovacích a jiných smluv, zřizování věcných břemen

Czech Point a ověření podpisů a listin

Výpisy z informačních systémů veřejné správy (rejstříky, seznamy), ověřování podpisů a listin

Notářská úschova listin a peněz

Nejbezpečnější úschova listin a peněz včetně úschovy závětí

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo jste zde nenašli to, co hledáte, nezávazně mne kontaktujte.
Jistě najdeme řešení Vašeho problému.

 

Kancelář Brno

Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno - Královo Pole
(budova Babák Office, 9. NP)
tel. +420 773 973 767
e-mail stupka@notarstupka.cz

Pondělí 8.00−16.00

Čtvrtek 8.00−16.00

Kancelář Třebíč

Karlovo náměstí 132/6, 674 01 Třebíč
tel. +420 566 562 163
e-mail info@notartrebic.cz

Pondělí 7.30−17.30

Úterý 8.30−15.30

Středa 7.30−17.30

Čtvrtek 8.30−15.30

Pátek 8.30−14.30

Po domluvě je možno provádět notářské úkony i mimo notářskou kancelář a úřední hodiny.
Datová schránka (IDDS) wwg3wfn
IČO 08106461
č. ú. 5685643369/0800